مدیر ساختمان مسئول بیمه کردن است

طبق ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها، مدیر ساختمان که از سوی مالکان برای اداره امور مجموعه ساختمان انتخاب می‌شود و کتبا یا عملا این مسئولیت را می‌پذیرد، مسئولیت دارد کل ساختمان را در مقابل حادثه آتش‌سوزی نزد یکی از شرکت‌های بیمه‌گر، بیمه کند.
مدیر بی‌مسئولیت باید خسارت را جبران کند.

نص صریح ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها، مدیری که به این وظیفه عمل نکند را مسئول جبران خسارات وارده به مالکان یا ساکنان می‌داند؛ این مسئولیت اگر چه از نوع کیفری نیست یعنی مجازات ندارد ولی این حق را برای مالکان ایجاد می‌کند که علیه او به دادگستری مراجعه و خسارت‌هایی که در اثر آتش‌سوزی به مال یا جان آنها وارد شده است را مطالبه کند. البته اگر خسارات وارده تا پنج میلیون تومان باشد، مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به مطالبه خسارت، شورای حل اختلاف خواهد بود. به هر حال ساکنان مجموعه آپارتمانی می‌توانند از مدیری که در بیمه کردن ساختمان کوتاهی و آن ساختمان را بیمه نکرده است خسارت دریافت کنند.

دانستنی های بیمه های مسولیت مهندسی : مدت در بیمه های مهندسی

در بیمه های تمام خطر مقاطعه كاري و نصب (پروژه های در حال احداث) مدت بیمه نامه بر خلاف سایر بیمه ها یک ساله نبوده و بستگی به مدت قرارداد و جدول زمان بندی پروژه دارد، ضمناٌ از آنجایی که در قرار داد پروژه های در حال احداث مدتی نیز بابت دوره تضمین یا نگهداری  که همان تحویل موقت پروژه به کارفرما میباشد در نظر گرفته می شود. دوره  مذکور نیز به مدت زمان بیمه نامه افزوده می گردد ولی پوشش بیمه ای در این مدت تمام خطر نمی باشد.
انواع ديگر بيمه هاي مهندسي بصورت سالانه صادر ميگردند و مبناي نرخ دهي در آن يكساله ميباشد.