• بیمه یارمند سینا

    بيمه يارمند سينا علاوه با تأمين مالي براي آينده بيمه شدگان از قبيل دريافت سرمايه بيمه در زمان بازنشستگي و امكان دريافت مستمري، با برخورداري از پوشش بيمه عمر در مقابل خطر فوت به هر علت، پوشش هاي فوت به علت حادثه ادامه مطلب

  • بیمه آتش سوزی

    در بیمه آتش سوزی علاوه بر خطرات اصلی (حریق , انفجار , صاعقه) خطرهایی مانند زلزله , آتشفشان , سیل , طوفان , رانش زمین , سقوط بهمن , ترکیدگی لوله آب , ضایعات ناشی از برف و باران ادامه مطلب

چرا بیمه سینا ؟

شركت بيمه سينا (سهامي عام) بر اساس قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي و طي مجوز شماره 23167 بيمه مركزي ايران با سرمايه اوليه 140 ميليارد ريال كه تماماً پرداخت گرديده بود در 10 آبان 1382

ادامه مطلب

خدمات بیمه سینا ؟

خدمات قابل ارائه در بیمه سینا به چهار دسته اصلی : بيمه نامه هاي اموال، بيمه نامه هاي اشخاص ، بيمه نامه هاي مسؤليت و بيمه نامه هاي مهندسي تقسیم میشود

ادامه مطلب

بیمه سینا نمایندگی جانمحمدی | صدور بیمه عمر و سرمایه گذاری (یارمند) |شخص ثالث | بدنه | مسئولیت

بيمه نامه هاي مهندسي

پيشرفتهاي عمراني و اقتصادي در هر كشور مستلزم سرمايه گذاريهاي عظيم است. ليكن ترس و وحشت از دست رفتن سرمايه بدليل خطراتي كه بالقوه در كمين است مانع از سرمايه گذاري در پروژه هاي ملي مي گردد. بيمه هاي مهندسي دقيقا براي رفع اين نگراني طراحي گرديده و هدف اصلي آن ارائه تاميني جامع و كافي براي سرمايه گذاران است. عمده خسارت تحت پوشش در بيمه هاي مهندسي تمام خطر عبارتند از: آتش سوزي، صاعقه، انفجار، سيل، طغيان، آب، برف و باران، طوفان، زلزله،