• بیمه یارمند سینا

    بيمه يارمند سينا علاوه با تأمين مالي براي آينده بيمه شدگان از قبيل دريافت سرمايه بيمه در زمان بازنشستگي و امكان دريافت مستمري، با برخورداري از پوشش بيمه عمر در مقابل خطر فوت به هر علت، پوشش هاي فوت به علت حادثه ادامه مطلب

  • بیمه آتش سوزی

    در بیمه آتش سوزی علاوه بر خطرات اصلی (حریق , انفجار , صاعقه) خطرهایی مانند زلزله , آتشفشان , سیل , طوفان , رانش زمین , سقوط بهمن , ترکیدگی لوله آب , ضایعات ناشی از برف و باران ادامه مطلب

چرا بیمه سینا ؟

شركت بيمه سينا (سهامي عام) بر اساس قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي و طي مجوز شماره 23167 بيمه مركزي ايران با سرمايه اوليه 140 ميليارد ريال كه تماماً پرداخت گرديده بود در 10 آبان 1382

ادامه مطلب

خدمات بیمه سینا ؟

خدمات قابل ارائه در بیمه سینا به چهار دسته اصلی : بيمه نامه هاي اموال، بيمه نامه هاي اشخاص ، بيمه نامه هاي مسؤليت و بيمه نامه هاي مهندسي تقسیم میشود

ادامه مطلب

بیمه سینا نمایندگی جانمحمدی | صدور بیمه عمر و سرمایه گذاری (یارمند) |شخص ثالث | بدنه | مسئولیت

بيمه باربري

امروزه حمل و نقل به عنوان بخش يا نظامي بنيادين در ساختار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و نظامي هر كشوري نقش عمده اي ايفا مي نمايد و به همين دليل دست يابي به نظامي قوي، مستحكم، هماهنگ و كارآمد در حمل و نقل از ضرورتهاي اساسي اقتصاد كشور بوده و در زمره امور زيربنايي توسعه اقتصادي به شمار مي رود.
با درك اهميت سيستم حمل و نقل و رابطه مهم آن با توسعه از يك طرف و گسترش روز افزون آن از طرف ديگر، وجود خدمات مناسب بيمه اي براي تقويت نظام حمل و نقل كشور بيش از پيش